For ungdom fra og med 13 år (8. klasse) til og med 19 år, er Kom.inn åpen:

14.30-19.30 tirsdag - fredag

12.00-19.30 lørdag

Kom.inn vil i tillegg være åpent en del på lørdagskveldene

Under kan du laste ned begge sidene av Kom.inns informasjonsfolder, som kan printes ut og deles ut på skoler, lag osv. Folderen er i PDF format. Klikk på et av bildene for å laste ned.